Projekty

Od roku 2001 Inter IKEA Centre Group vybudovala 30 nákupních center. Během této doby jsme získali bohaté zkušenosti, které vkládáme do každého nového projektu.

 

Všechna developerská rozhodnutí jsou založena na komplexní analýze trhu, prováděné ve spolupráci s oddělením výzkumu IKEA Group a národními statistickými úřady.

 

Prostřednictvím kontaktu s našimi nájemníky ve fázi vývoje dokážeme budovat centra, která splňují specifické potřeby maloobchodníků. Pokrok je trvalou součástí našeho úsilí a tak nadále pokračujeme ve zlepšování pomocí Průzkumu spokojenosti nájemníků (Tenant satisfaction index - TSI).

 

Sdílení znalostí nám umožňuje vytvořit unikátní mix nájemců domácích i mezinárodních značek tak, aby odpovídal potřebám zákazníků, zvyšoval návštěvnost centra a pomáhal prosperovat všem našim maloobchodním partnerům.

  

DESIGN PRO RODINY
- VYBUDOVANÉ
PRO BUSINESS

 

V návaznosti na tradici IKEA, vyvíjíme rodinně orientované a přátelské centra, která poskytují silnou infrastrukturu pro naše maloobchodní partnery a architektonické řešení s atraktivním designem pro naše zákazníky.
  

Vyvíjíme různé formáty, včetně retail parků a nákupních galerií, jakož i otevřený a uzavřený typ nákupních center.  

  • Zaměřujeme  se na regionální nákupní centra s uzavřeným typem nákupních galerií

 

  • V celém procesu vývoje jsme využili každou příležitost pro vytvoření rodinně orientované a příjemné nákupní destinace s prvky jako restaurace, místnosti pro matky s dětmi a místa pro zábavu těch nejmenších. To vše přispívá k upevnění pozice našich nákupních destinací.

 

  •  Klademe důraz na bezpečnost, zlepšení komfortu a snadnou navigaci v nákupních centrech. Vytváříme platformu pro dynamičtější maloobchodní prostředí.  

 

  • Jsme developer nákupních center a také jejich správce. Tento přístup znamená, že se zaměřujeme na dlouhodobá partnerství, které vyhovují potřebám všech - maloobchodním partnerům i našich zákazníkům

  

IKEA Center Group má v rámci expanze tyto projekty ve fázi rozvoje ve všech zemích - v nových ale i existujících jednotkách a také na nových trzích v Itálii a Číně, co vyplyne do významného zvětšení  prodejní plochy.