Právní doložka

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny informace umístněné na internetové stránce IKEA Centres podléhají autorskému právu, což znamená, že bez písemného povolení skupiny IKEA Centres tyto informace nesmí byt kopírovány, pozměňovány, poskytovány jiným osobám, ani žádným způsobem uchovávány, vyjímku tvoří případy, když jsou použity výslovně pro osobní účely. V případě použití pro osobní účely musí být při daných informacích jasně uvedený držitel autorských práv.

Neoprávněné použití informaci a obsahu stránky IKEA Centres je přísně zakázáno a proti každému porušení autorských práv bude podaná žaloba na příslušný soud.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny obchodní značky uvedené na stránce IKEA Centres jsou majetkem skupiny IKEA Centres nebo jejich obchodních partnerů. Žádná z obchodních značek nesmí byt použitá bez písemného povolení IKEA Centres nebo příslušného držitele práv na obchodní značku.

ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH STRÁNKY

Skupina IKEA Centres vyvíjí maximální úsilí pro to, aby byly informace na naší stránce stále přesné a aktuální. Všechny uvedené informace mají informativní charakter a skupina IKEA Centres nenese žádnou zodpovednost za jejich úplnost či přesnost. Všechny informace uvedené na naší stránce podléhají změnám.

Skupina IKEA Centres se v maximální možné míře snaží o co nejvyšší kvalitu své internetové stránky. Přes veškerou snahu nezaručujeme však její absolutní bezchybnost. Z tohto důvodu neneseme žádnou zodpovědnost za následky vyplývající z používání či nedostupnosti naší stránky, ani za virusy a jiné nebezpečné součásti, které může obsahovat. Také neneseme žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích strán, dostupných prostředníctvím internetových odkazů, které jsou na naší stránce umístněny.