Kontakt


Country Headquarter

Česká republika

IKEA Centres Česká republika s.r.o.

Skandinávská 15a/144 

155 00 Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 296 777 999 
Fax: +420 235 518 028

IČO: 270 81 028
Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
Oddíl: C
Vložka: 94824

Corporate Headquarter

IKEA Centres A/S
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Dánsko